JÖVŐÁLLÓ GYEREKEK

PROGRAM A SIKERES FIATALOKÉRT

Jövőálló? Az milyen?

Hihetetlenül gyorsan változó, kiszámíthatatlan világunkban kevés dolgot lehet biztonsággal megjósolni. Amit mégis nagyjából biztosra vehetünk, az az, hogy egész életünk során nagy szükségük lesz a folyamatos tanulásra és a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodás képességére. 

A karriertervezés során nagyon fontos látni, hogy a munkaerőpiac mit követel majd a leendő munkavállalóktól és vállalkozóktól.

A különböző gazdasági fórumok előrejelzései abban mind egyetértenek, hogy a szakmák szerkezetének gyors változása és a digitális gazdaság fejlődése megköveteli az olyan készségek elsajátítását, amelyeket az iskolai oktatás jelenleg nem biztosít.

A jövő kulcskompetenciái

Szakértői kutatások kimutatták, hogy 10-15 éven belül az alábbiak lesznek a legfontosabb elvárások a munkaerőpiacon a munkavállalókkal szemben:

Ellentétben a szakmai, műszaki ismeretekkel, amelyek átlagos élettartama jelenleg nagyjából 18 hónap, ez a jellegű tudás soha nem válik elavulttá, bármelyik pozícióba magunkkal vihetjük, sőt a munkahelyen kívül is velünk marad.

Csapatban való munka

Saját magunk és mások jobb megértése, erőforrásaink összehangolása.

Kreativitás

A  megszerzett ismerteink felhasználásával új megoldások kitalálása.

Komplex problémák megoldása

Összetett feladatok, teljes folyamatok kezelése.

Önmotiváció

Olyan célok tudatos megfogalmazása, amelyek elérésére motiváltak vagyunk.

Vezetői készségek

Képesnek lenni hatást gyakorolni másokra egy közös cél elérése érdekében.

Érzelmi intelligencia

Saját és mások érzelmeinek felismerése, azok megfelelő módon történő kezelése.

Hatékony kommunikáció

Eredményes kommunikációs csatornák megtalálása minden generáció képviselőivel.

Reziliencia

Céltudatosan  megváltoztatni a viselkedést a szükségleteknek, helyzetnek megfelelően.

A Jövőálló Gyerekek Program során a jövő kulcskompetenciáinak fejlesztésén dolgozunk, hogy a fiatalok megszerezzék a jövőállóság szuperképességét.

Az ifjúsági coaching folyamatot az egyéni Motivációs Térkép profil felmérésével indítjuk, majd annak eredményét alapul véve, megoldásfókuszú megközelítéssel haladunk tovább.  

A közös munka célja a fiatalok önismeretének és önbizalmának növelésével támogatni a hatékonyabb döntéshozatalt és önérvényesítést, valamint olyan eredményes megoldásminták kialakítását, amelyekhez a később felmerülő kihívások esetén már automatikusan nyúlni tudnak. A saját erőforrások tudatosítása, használatuk elsajátítása hatékonyan segíti a sikeres iskolai, iskolán kívüli működést és a pályaválasztási folyamatot.

Kíváncsi vagy, hogy miben tud támogatni a személyre szabott programunk?

Kérj online konzultációt!

Egy 15 perces beszélgetés során tájékoztatást nyújtunk az egyéni fejlesztési lehetőségekről